Dịch vụ

Sản xuất phim

Sản xuất phim điện ảnh – truyền hình, phim sitcom
Sản xuất phim doanh nghiệp, TVC quảng cáo, viral video
Cùng rất nhiều sản phẩm truyền thông khác

Cho thuê thiết bị

Cung cấp thiết bị quay phim chuyên nghiệp
Bao gồm thiết bị quay phim và thiết bị kỹ thuật ánh sáng

preloader